Filmová kancelář Brno

Úvod

Projekt Filmové kanceláře Brno se realizuje ve spolupráci Masarykovy univerzity, zastoupené Ústavem filmu a audiovizuální kultury, a statutárního města Brna, zastoupeného Turistickým informačním centrem.

Projekt filmové kanceláře s filmovým fondem vznikl z iniciativy Prof. Jiřího Voráče na Ústavu filmu a audiovizuální kultury počátkem roku 2016 a na základě dohody s panem primátorem Ing. Petrem Vokřálem se vyvíjí jako společný projekt pro město.

Univerzitní část projektu je podporována Státním fondem kinematografie (v programu Podpora celoroční činnosti filmových kanceláří pro rok 2017).

Kancelář při MU byla oficiálně otevřena k 1. únoru 2017, a to zřízením webových stránek, zatím funguje v přechodném režimu a poskytuje jen základní informační služby.

Projekt

Náplní a cílem univerzitní části projektu, která se realizuje na půdě Ústavu filmu a audiovizuální kultury FF MU pod vedením prof. Jiřího Voráče, je příprava a vývoj Filmové kanceláře Brno. Během r. 2017 budou uskutečněny tyto postupné kroky:

1. zřízení pracovního místa,

2. ustavení kontaktní osoby a zřízení kontaktního místa,

3. vytvoření a zpřístupnění webových stránek,

4. vytvoření databáze lokací, informací a kontaktů,

5. jednání o partnerství: Město Brno, Jihomoravský kraj, Česká televize Brno, Regionální hospodářská komora Brno ad.

6. vytvoření studie proveditelnosti mapující stav a potřeby místního filmového průmyslu.

Dále viz podrobný popis projektu a profil žadatele.

Výzkum

Studie mapující stav a potřeby místního filmového průmyslu

Pro efektivní nastavení a fungování filmové kanceláře je dobré znát stav a potřeby místního audiovizuálního průmyslu. Vytvoření studie má několik funkcí a přínosů: 1) napomůže vývoji projektu na míru, 2) poskytne data potřebná pro sestavování databází, 3) poskytne uživatelům další službu coby zacílený a ucelený obraz místního audiovizuálního odvětví. Studie je tak službou nejen přespolním producentům a projektům, ale také službou a podporou místnímu audiovizuálnímu průmyslu.

Studie vychází z nejnovějších metodik („Metodika mapování kulturních a kreativních průmyslů na lokální a regionální úrovni ČR“, IDU, 2016) a využívá nedávných výzkumů KKP („Mapování kulturních a kreativních odvětví v Brně“, JIC, 2014; „Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR“, IDU, 2015).

Studie je realizována v rámci speciálního výzkumného semináře pro studenty filmové vědy na Masarykově univerzitě vedeným prof. Jiřím Voráčem.

Výsledky výzkumu plánujeme zveřejnit během podzimního semestru 2017.

První výsledky výzkumu byly zveřejněny v prosinci 2017:

Úvod
1. Aktéři
1.1. Vysoké školy
2. Produkce
3.1 Dotace_žádosti
3.2 Dotace_žadatelé

Databáze lokací

Databázi lokací potenciálně zajímavých pro natáčení chápeme jako výchozí součást poskytovaných služeb. Databáze bude zahrnovat široký rejstřík kulturních, industriálních i přírodních pamětihodností (průmyslové areály, funkcionalistické stavby, Moravský kras apod.), jež Brno a jeho okolí nabízí.

Databáze bude mít tři vrstvy: a) foto/video lokace, b) kulturně-historický, technický a zeměpisný popis lokace, c) informační servis o možnostech a podmínkách využití lokace zahrnující: podmínky pronájmu a záboru a místní vyhlášky s kontakty na příslušné instituce (místní úřady, vlastníci či správci objektů), odborné služby (filmaři, technici, řemeslníci) a zázemí (hotelové, stravovací nebo dopravní služby včetně např. jednotlivých slev či slevových balíků, jež ve světě fungují jako efektivní nástroje pro přilákání produkcí).

První verze databáze byla ve zkušebním režimu zveřejněna 1. 7. 2017.

Kontakt

Filmová Kancelář Brno

info@filmovakancelarbrno.cz // +420 549 49 1583

Korespondenční adresa:

Ústav filmu a audiovizuální kultury

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Arna Nováka 1, 602 00 Brno

Sídlo:

Údolní 53, areál VUT, budova U1, 4. patro

Vedoucí projektu:

prof. PhDr. Jiří Voráč. Ph.D.

Technická podpora projektu:

Patrycja Astrid Twardowska // +420 606 181 970