Filmová kancelář Brno

Úvod

Projekt Filmové kanceláře Brno (2017-2018) byl realizován Ústavem filmu a audiovizuální kultury.

Projekt filmové kanceláře s filmovým fondem vznikl z iniciativy Prof. Jiřího Voráče na Ústavu filmu a audiovizuální kultury počátkem roku 2016.

Projekt byl podpořen Státním fondem kinematografie (v programu Podpora celoroční činnosti filmových kanceláří pro rok 2017).

Výzkum při MU byla oficiálně spuštěn k 1. únoru 2017, a to zřízením webových stránek.

Projekt

Náplní a cílem projektu, který se realizuje na půdě Ústavu filmu a audiovizuální kultury FF MU pod vedením prof. Jiřího Voráče, je příprava a vývoj Filmové kanceláře Brno. Během r. 2017 budou uskutečněny tyto postupné kroky:

1. zřízení pracovního místa,

2. ustavení kontaktní osoby a zřízení kontaktního místa,

3. vytvoření a zpřístupnění webových stránek,

4. vytvoření databáze lokací, informací a kontaktů,

5. jednání o partnerství: Město Brno, Jihomoravský kraj, Česká televize Brno, Regionální hospodářská komora Brno ad.

6. vytvoření studie proveditelnosti mapující stav a potřeby místního filmového průmyslu.

Dále viz podrobný popis projektu a profil žadatele.

Výzkum

Studie mapující stav a potřeby místního filmového průmyslu

Pro efektivní nastavení a fungování filmové kanceláře je dobré znát stav a potřeby místního audiovizuálního průmyslu. Vytvoření studie má několik funkcí a přínosů: 1) napomůže vývoji projektu na míru, 2) poskytne data potřebná pro sestavování databází, 3) poskytne uživatelům další službu coby zacílený a ucelený obraz místního audiovizuálního odvětví. Studie je tak službou nejen přespolním producentům a projektům, ale také službou a podporou místnímu audiovizuálnímu průmyslu.

Studie vychází z nejnovějších metodik („Metodika mapování kulturních a kreativních průmyslů na lokální a regionální úrovni ČR“, IDU, 2016) a využívá nedávných výzkumů KKP („Mapování kulturních a kreativních odvětví v Brně“, JIC, 2014; „Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR“, IDU, 2015).

Studie je realizována v rámci speciálního výzkumného semináře pro studenty filmové vědy na Masarykově univerzitě vedeným prof. Jiřím Voráčem.

Výsledky výzkumu plánujeme zveřejnit během podzimního semestru 2017.

První výsledky výzkumu byly zveřejněny v prosinci 2017:

Úvod
1. Aktéři
1.1. Vysoké školy
2. Produkce
3.1 Dotace_žádosti
3.2 Dotace_žadatelé

Databáze lokací

Databázi lokací potenciálně zajímavých pro natáčení chápeme jako výchozí součást poskytovaných služeb. Databáze bude zahrnovat široký rejstřík kulturních, industriálních i přírodních pamětihodností (průmyslové areály, funkcionalistické stavby, Moravský kras apod.), jež Brno a jeho okolí nabízí.

Databáze bude mít tři vrstvy: a) foto/video lokace, b) kulturně-historický, technický a zeměpisný popis lokace, c) informační servis o možnostech a podmínkách využití lokace zahrnující: podmínky pronájmu a záboru a místní vyhlášky s kontakty na příslušné instituce (místní úřady, vlastníci či správci objektů), odborné služby (filmaři, technici, řemeslníci) a zázemí (hotelové, stravovací nebo dopravní služby včetně např. jednotlivých slev či slevových balíků, jež ve světě fungují jako efektivní nástroje pro přilákání produkcí).

První verze databáze byla ve zkušebním režimu zveřejněna 1. 7. 2017.

Kontakt

Projekt Filmová Kancelář Brno (2017-2018)

Vedoucí projektu:

prof. PhDr. Jiří Voráč. Ph.D.

Technická podpora projektu:

Patrycja Astrid Twardowska

BRNO FILM OFFICE / Aktuální informační servis pro filmaře

Kontaktní osoba
Mgr. Ivana Košuličová // kosulicova@ticbrno.cz  //+420 773 771 556 // brnofilm.cz